สมัครสมาชิก
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผู้ชม
วันนี้ 20
เมื่อวาน 35
ทั้งหมด 51,027
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 20
เมื่อวาน 38
ทั้งหมด 66,958
ข้อมูลผลการวิจัยสารเซซามินที่เกี่ยวกับตับและมะเร็ง
-- ฤทธิ์ในการป้องกันตับ
   จากการวิจัยในหนู 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารปกติ ส่วนหนูในกลุ่มที่ 3 ได้รับเซซามินในขนาด 1.0 % หลังจากนั้นนำหนูในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ไปเลี้ยงในห้องที่ฟุ้งไปด้วยไอของเอธานอลเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และในเวลาต่อมานำหนูเหล่านั้นมาตรวจเลือดและเนื้อเยื่อตับ  พบว่า   หนูที่ได้รับแอลกอฮอล์เกิดการอักเสบของตับ มีระดับไครกรีเซอไรด์สูงเมื่อเทียบกับหนูที่เลี้ยงตามปกติ   แต่การอักเสบดังกล่าวในหนูที่ได้รับเซซามินจะน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อศึกษาเซลล์ตับพบว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินเซซามินมีการสะสมของไขมันซึ่งเป็นพยฺสภาพที่ตับถูกทำลายในปริมาณที่มากกว่าหนูที่ได้รับแอลกอฮอล์และเซซามินอย่างชัดเจน   จากผลการวิจัยพบว่าเซซามินมีฤทธิ์ในการป้องกันตับจากการถูกทำลายโดยเอธิลแอลกอฮอล์   นอกจากนั้นยังมีการวิจัยถึงความเป็นพิษเฉียบพลันที่เกิดกับตับ โดยเปลี่ยนจากการได้รับเอธิลแอลกอฮอล์มาเป็นคาร์บอนเตตร้าคลอไรด์   ซึ่งหลังจากผลการวิจัยพบว่า ตับของหนูที่ได้รับคาร์บอนเตตร้าคลอไรด์ถูกทำลายอย่างมาก   แต่ตับของหนูที่กินเซซามินจะถูกทำลายน้อยกว่า โดยเห็นได้จากการที่เซลล์ตับมีไขมันสะสมน้อยกว่า และหนูมีระดับดลอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์และบิลิรูบินดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับเซซามินอย่างมีนัยสำคัญ

-- ฤทธิ์ในการป้องกันมะเร็ง 
   การวิจัยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับเซซามินในขนาด 0.2%  และกลุ่มที่ 3 ได้รับแอลฟาโดโคเฟอริลอะซเตทในขนาด0.2%  หลังจากนั้น 1สัปดาห์จึงทำการฉีด 7,12-demethylbenz[DMBA] ขนาด 10มิลลิกรัมเข้ากระเพาะอาหารหนู  หลังจากนั้น  12  สัปดาห์  พบว่า    เซซามินช่วยลดมะเร็งเต้านมที่เกิดจากการได้รับDMBAลงถึงร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยกระบวนการในการต่อต้านเซลล์มะเร็งของเซซามินอาจประกอบไปด้วยฤทธิ์ต่างๆคือ  
  1. ฤทธิ์ในการเพิ่มอัตราการกำจัดสารพิษจากขบวนการคอนจูเกชั่น [conjugation]    
  2. ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ    
  3. ฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกัน   
  4. ฤทธิ์ในการต่อต้านการกลายพันธุ์[anti-mutagenic]   
  5. ฤทธิ์ร่วมกันของกลไกทั้ง4ข้างต้น
-- ฤทธิ์ในการปกป้องหัวใจและหลอดเลือดจากการมีไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ
   การวิจัยในหนูที่มีระดับไขมันเลือดสูงกว่าปกติ โดยให้กินเซซามิน พบว่าหนูที่กินเซซามินจะมีระดับของไขมันHDL สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม ซึ่งการสูงขึ้นของระดับไขมันHDLจะเป็นนัยสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

--ฤทธิ์ลดความดันโลหิต
   การวิจัยในหนูที่ถูกกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูง โดยแบ่งหนูออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มที่ได้รับเกลือที่ชื่อว่า   deoxycorticosterone acetate [DOCA salt] โดยการฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังสัปดาห์ละ 2ครั้ง และกลุ่มไม่ได้รับเกลือดังกล่าว จากนั้นจึงแบ่งหนูในแต่ละกลุ่มเป็น 3  กลุ่มย่อย  โดยให้หนูแต่รับกลุ่มได้รับอาหารตามปกติ ,  อาหารที่ผสมเซซามิน 0.1% ,  อาหารที่ผสมเซซามิน1.0% ตามลำดับ หลังเลี้ยงหนูดังกล่าวนาน 5สัปดาห์ แล้วทำการวัดการสร้างซุปเปอร์ออกไซด์ที่หลอดเลือดหัวใจ พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับเกลือพร้อมเซซามินมีระดับซุปเปอร์ออกไซด์ที่เป็นตัวการทำลายผนังหลอดเลือดต่ำกว่าหนูที่ได้รับเกลือแต่ไม่ได้รับเซซามินอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับเกลือแต่ได้รับเซซามิน ยังคงมีระดับซุปเปอร์ออกไซด์ดังกล่าวเป็นปกติ จากการที่ระดับซุปเปอร์ออกไซด์มีความสัมพันธ์กับระดับความดันเลือดเมื่อหัวใจบีบตัว ผู้วิจัยจึงสรุปว่า การรับประทานเซซามินน่าจะเป็นผลดีกับผู้มีความดันโลหิตสูงโดยคาดว่าฤทธิ์ดังกล่าน่าจะมีผลจากฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระของเซซามิน

** ความปลอดภัย
   การศึกษาการกระจายตัวและการกำจัดของเซซามินในหนูที่ได้รับเซซามินนาน 8สัปดาห์ พบว่ามีเซซามินเหลืออยู่ที่ตับใปริมาณน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าไม่มีการรสะสมหรือตกค้างที่ตับ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยกล่าวว่าอาจพบเซซามินในเนื้อเยื่อต่างๆไดบ้าง แต่ว่าร่างกายจะสามารถกำจัดสารทั้ง2ให้หมดออกจากร่างกายได้ภายใน24ชั่วโมง

** สรุป 
   งาจัดเป็นธัญพืชที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพมีสารอาหารเกือบครบถ้วน ซึ่งนับว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ที่สำคัญ งา มีสารลิกแนน [lignans]   ที่สำคัญ  2  ชนิดคือ เซซามิน[sesamin] และเซซาโมลิน[sesamolin] ซึ่งผลวิจัยในสัตว์พบว่าสารเซซามินมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยยับยั้งการดูดซึมของคลอเลสเตอรอลในตับ นอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ในการเพิ่มอัตราการกำจัดสารพิษ การต้านแบคทีเรีย ยาฆ่าแมลงและไม่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกาย การวิจัยในสัตว์พบว่า การเสริมสารเซซามินอาจช่วยให้ระดับคลอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดเป็นปกติ โยควบคุมตับในการปลดปล่อยไขมัน ยับยั้งการดูดซึมและการสังเคราะห์คลอเลสเตอรอล นอกจากนี้สารเซซามินยังช่วยควบคุมสารไอโคซานอยด์ ช่วยเพิ่มสมดุลภูมิต้านทานและการตอบสนองต่อระบบauto-immine 


                   ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง จากวารสารโภชนาบำบัด พศ.2547 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 Thai joumal of Parenteral and Nutrition 2004;15[2]
…………………………………………………………………………..

 
sesaminpure.com
Tel : 
 
เว็บสำเร็จรูป
×